Jægernes løb

Som jæger på Apokalypseløbet får du og din klan en mulighed for at være skumle jægere, der gennem en weekend, skal jage trætte, men snu spejdere, gennem det fynske landskab som led i en fantasiramme.

Løbet

Spejdernes og seniorenes løb foregår uafhængigt af hinanden. Spejderne skal fra post til post smugle forskellige genstande, som er forbudte i den givne fantasiramme.

Seniorene – Jægerne har til opgave under løbet at finde spejderne og visitere dem for at finde de genstande, der er forbudte. At finde spejdere giver point – at finde forbudte ting giver flere point!

Udover jagten på spejderne skal alle jægere igennem flere opgaver/poster, der skal passes ind i jagten. Opgaverne varierer fra år til år, men der er nogle gennemgående træk: Gennemgående opgave, en levende post og en madpost. Dertil kommer at der er krav om udklædning til at forstærke fantasirammen.

Taktik

På Apokalypseløbet er taktisk kunnen og ikke mindst satsede strategier med til at få adrenalinet ud i
kroppen.
I får kun få oplysninger om spejdernes sandsynlige rute og hvad de medbringer, så for jer handler det om at være udspekulerede, tænke som spejderne og gøre det bedre end de andre jægere.

Hele løbsområdet vil være dækket af hellezoner, hvori spejderne er fredede. Nogle zoner vil være spejdernes poster – andre vil blot være falske zoner. I ved hvilke genstande, der er forbudte, men I ved ikke hvornår spejderne har dem – eller hvornår de skal aflevere dem.

Jægerlex

Det er aldrig nemt at deltage som jæger – hverken for nye eller erfarne – Løbet ændre karakter hvert år, ligesom forskellige tiltag kan være med til at gøre løbet mere spændende for jægerne, såvel som for spejderne.

Derfor udsendes hvert år et Jægerlex – En lille digital håndbog, der beskriver alt praktisk om årets løb. Heri er regler, mødetider mm. beskrevet.

Udvælgelse

Alle jægere skal kæmpe om en plads på løbet. Der er en deltagerbegrænsning på 17  jægersjak.

Udvælgelsen sker efter først til mølle princippet!

Krav

Vindersjakket og bedst udklædte sjak fra foregående år har reserveret en plads. For at få en reserveret plads kræves det at mindst halvdelen af sjakket fra det foregående år er med.

Som jæger skal der opfyldes nogle krav til at kunne deltage på Apokalypseløbet.
Nogle krav er ens fra år til år:

  • Al transport rundt i løbsområdet foregår på cykel og til fods.
  • Lovlige cykler skal medbringes, det behøver ikke at være mountainbikes.
    • Der trækkes point fra ved mangler på cykler.
  • Der cykles med cykelhjelm.
  • Hver jægerpatrulje skal stille i gennemført udklædning.
  • Har et sjak slet ingen udklædning nægtes det deltagelse.
    • Deltagere skal være fyldt 17 år ved løbets start.

PRIS

Det koster kr. 300,- pr. person at deltage i Apokalypseløbet.

Sjakket skal være på minimum 3 og maksimum 5 personer. Hvis man er flere, kan man dele sig i to hold. Tilmelding og betaling foregår sjakvis.

Afmelding

Det er muligt at afmelde en patrulje, hvis man bliver forhindret i at deltage. Man skal dog være opmærksom på at hvis dette gøres indenfor én måned af løbet kan man ikke få refunderet sine penge.