Spejdernes løb

Apokalypseløbet er et adventureløb for spejdere, der foregår over en hel weekend. Det vigtigste element på løbet, er historien, som danner grundlaget for alt hvad der sker undervejs. På løbet vil I møde poster og få stillet opgaver, der kræver snilde og kløgt. Løbet strækker sig fra fredag aften til søndag morgen, altså over to nætter.

Et af Apokalypseløbets dramatiske principper går ud på, at patruljerne bliver jagtet af seniorspejdere, der udfylder rollen som den onde part i historien.  Derfor kan I aldrig vide jer sikre på de direkte ruter mellem posterne. Det gælder derfor om at finde de små listige skovveje, for ellers risikerer I at blive bestjålet de værdifulde genstande, I smugler undervejs.

Man kan naturligvis ikke klare den i over 36 timer uden mad og søvn, så undervejs må I selv sørge for at lave mad på en fredelig plet i skoven og få noget søvn i en bivuak eller på et høloft. Der er ingen points for løbstid, så det drejer sig om at tage sig tid til posterne og undgå jægerne.

Vilkår

Patruljen skal:

  • have almindeligt kendskab til kort og kompas samt GPS.
  • kunne klare sig på egen kost (stormkøkken eller lign.)
  • kunne gå op mod 60 km. med deres udstyr.
  • selv sørge for et sovested, (bivuak, letvægtstelt eller høloft.).
  • være på mellem 4 og 7 deltagere
  • deltagerne skal være fyldt 14 år ved løbets start og må ikke være fyldt 18 år.

Apokalex

Hvert år inden løbet modtager alle deltagerne det lille opslagshæfte “Apokalex” i en spejder- eller jægerudgave.

I Apokalex står alle løbets regler og gode råd nøje beskrevet.

Deltagerbegrænsning – 50 patruljer

Tilmelding kan downloades fra starten af januar og selve proceduren er beskrevet heri.Vinderpatruljen fra det foregående år er reserveret en patruljeplads på løbet, hvis tilmelder sig.

Pris

Det koster kr. 300,- pr. person at deltage i Apokalypseløbet

Patruljen skal være på minimum 4 og maksimum 7 personer. Hvis man er flere, kan man dele sig i to hold. Tilmelding og betaling foregår patruljevis.

Afmelding

Det er muligt at afmelde en patrulje, hvis man bliver forhindret i at deltage. Man skal dog være opmærksom på at hvis dette gøres indenfor én måned af løbet kan man ikke få refunderet sine penge.